مرتب‌سازی براساس:
47 کالا
مته الماسه کد 20001 سایز 18 میلی متر ولو آلمان

180,000 تومان

مته الماسه سایز 16 در 60 سانت ولو آلمانی

550,000 تومان

مته الماسه ولو سایز 20 میلی متر

120,000 تومان

مته فلز دوسر مدل A102 سایز 3.25 میلی متر بسته 20 عددی

150,000 تومان

مته الماسه کد 20002 سایز 9 میلی متر ولو آلمان

110,000 تومان

مته الماسه ولو سایز 13 میلی متر در بسته 5 عددی

450,000 تومان

مته چهارشیار الماسه سایز 10 ولو آلمانی

550,000 تومان

مته الماسه ولو سایز 14 میلی متر در بسته 3 عددی

420,000 تومان

مته آهن سایز 4.2 بطول 28 سانت ولو آلمان

350,000 تومان

مته الماسه ولو سایز 14 میلی متر در بسته 5 عددی

600,000 تومان

مته فلز کد 20008 سایز 8.5 میلی متر ولو آلمان

105,000 تومان

مته الماسه ولو سایز 6 میلی متر بسته 5 عددی

300,000 تومان

مته الماسه چهارشیار مدل K236 سایز 16 میلی‌ متر ولو آلمان

390,000 تومان

مته فلز ولو سایز 15 میلی متر در بسته 5 عددی

500,000 تومان

مته فلز ولو سایز 8.5 میلی متری بسته 5 عددی

250,000 تومان

مته فلز ولو سایز 18.25 در بسته 3 عددی

350,000 تومان

مته فلز ولو سایز 23/32

250,000 تومان

مته فلز ولو سایز 3.6 میلی متر بسته 3 عددی

85,000 تومان

مته الماسه ولو سایز 12 میلی متر در بسته 5 عددی

400,000 تومان

مته الماسه ولو سایز 7 میلی متر بسته 5 عددی

200,000 تومان

مته 4 شیار ولو سایز 11 میلی متر

250,000 تومان

مته 4 شیار ولو سایز 13 میلی متر

390,000 تومان

مته فلز ولو سایز 5.1 میلی متر بسته 3 عددی

105,000 19%

85,000 تومان

مته 4 شیار ولو سایز 14 میلی متر

330,000 تومان

مته فلز ولو سایز 5.8 میلی متر بسته 3 عددی

110,000 تومان

مته فلز ولو سایز 5 میلی متر بسته 3 عددی

110,000 22%

85,000 تومان

مته الماسه ولو کد 20004 سایز 7 میلی متر

65,000 تومان

مته فلز ولو سایز 7.5 میلی متری بسته 5 عددی

220,000 15%

185,000 تومان

مته فلز ولو سایز 4.8 میلی متر بسته 3 عددی

120,000 تومان

مته فلز ولو سایز 12/8

130,000 تومان

مته فلز ولو سایز 9.5 میلی متری بسته 5 عددی

225,000 تومان

مته الماسه ولو سایز 16 میلی متر

320,000 تومان

مته فلز ولو سایز 3.4 میلی متر بسته 3 عددی

95,000 تومان

مته الماسه ولو سایز 17 میلی متر

120,000 18%

98,000 تومان

مته فلز ولو سایز 11/4

150,000 تومان

مته فلز ولو سایز 5.5 میلی متر بسته 3 عددی

180,000 تومان

مته فلز ولو سایز 13/5

170,000 تومان

مته الماسه بتن ولو کد 20003 سایز 7 میلی متر

85,000 تومان

مته فلز ولو سایز 5.4 میلی متر بسته 3 عددی

95,000 10%

85,000 تومان

مته فلز ولو سایز 11/6

150,000 تومان

مته فلز ولو سایز 11/7

150,000 تومان

مته فلز ولو سایز 15/25

230,000 تومان

مته فلز ولو سایز 12/9

130,000 تومان

مته فلز ولو سایز 11/8

120,000 تومان

مته فلز ولو سایز 12/6

150,000 تومان

مته فلز ولو سایز 5.3 میلی متر بسته 3 عددی

85,000 تومان

مته فلز ولو سایز 4.5 میلی متر بسته 10 عددیناموجود
arrowبرگشت به بالا
whatsapp-icon